Paris
Bénin
Việt Nam
68 000
Học bổng
   265
sinh viên của Trường Bách khoa Paris
375
international science olympiad medallists