Paris
Bénin
Việt Nam
71 500
Học bổng
   275
sinh viên của Trường Bách khoa Paris
390
international science olympiad medallists