Tổ chức Vallet đặt trụ sở trong văn phòng của quỹ Fondation de France, 40 avenue Hoche, 75008 Paris. Điện thoại: +33 1 44 21 31 00. Email: contact@fondationvallet.org hoặc quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách điền vào đơn dưới đây. .