Lycée dédié au Général Giap à Dong Hoï
Kể từ năm 2000, quỹ Vallet đã trao học bổng tại các trường nghệ thuật công lập và bán công tại Paris. Trên thực tế, chi phí cho dụng cụ học tập cũng như chi phí sinh sống tại Paris thường khá cao so với khả năng tài chính của các bạn sinh viên đến từ các tỉnh và các bạn sinh viên ngoại quốc. Quỹ Vallet trao học bổng cho sinh viên các trường này vì đây là nơi giao thoa của nghệ thuật và ứng dụng trong cuộc sống, là nơi giao thoa giữa ‘đẹp’ và ‘thực tế’. Kể từ năm 2001, quỹ Vallet bắt đầu trao học bổng tại Việt Nam với sự trợ giúp của Giáo sư Trần Thanh Vân, chủ tịch tổ chức Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam). Việt Nam luôn là cái nôi của rất nhiều học sinh, sinh viên trình độ cao trong các ngành khoa học, thêm vào đó tỷ giá hối đoái tiền tệ Việt Nam chưa được cao so với đồng tiền châu Âu, giá trị học bổng Odon Vallet lại càng cao và có ý nghĩa hơn so với tại Pháp. Kể từ năm 2003, quỹ Vallet bắt đầu trao học bổng tại Bénin dưới sự hợp tác với Hội đồng các Hoạt động Giáo dục Bénin. Bénin là một trong ít nước trong khu vực Pháp ngữ tại châu Phi có sự ổn định về chính trị tạo tiên đề cho sự phát triển trong giáo dục không bị gián đoạn. Cũng như một chiếc kiềng ba chân, bộ ba Việt Nam, Bénin và Paris tạo nên sự cân bằng cho quỹ Vallet.
Des boursiers des minorités ethniques au Vietnam