Quỹ Vallet đã giúp mở rộng số lượng sách tại thư viện của rất nhiều trường học phổ thông các cấp, trong đó có trường Quốc Học Huế, nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng theo học. Quỹ cũng đã xây dựng các phòng thí nghiệm và thư viện tại hai trường trung học phổ thông tại miền Bắc. Trong phần lớn các trường hợp, các dự án của Quỹ đều nhận được sự ủng hộ và đóng góp từ chính quyền Việt Nam.