Quỹ Vallet là quỹ học bổng cá nhân số một thế giới cho các học sinh xuất sắc (68 000 học bổng), là mạng lưới thư viện lớn nhất trong khối các nước Pháp ngữ của Châu Phi  (1 500 000 độc giả hàng năm). Năm nay, Quỹ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập. Nếu quý vị có lòng hảo tâm, mọi sự đóng góp của quý vị đều được hoan nghênh.

.

Odon Vallet et les boursiers de l’école de santé militaire de Hanoï.

Par ailleurs, la Fondation Vallet joue un rôle important dans la lutte contre le corona virus au Bénin, grâce à ses jeunes médecins, anciens boursiers, qui sont très présents dans les prisons, et au Vietnam, grâce à ses boursiers et anciens boursiers des facultés de médecine et de l’école de santé militaire de Hanoï.