Nhờ sự hợp tác với Hội đồng Hoạt động Giáo dục của Bénin (CAEB) và tổ chức Bénin Xuất sắc (Bénin Excellence), tổ chức Vallet tài trợ hoàn toàn các viện tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức tại Porto-Novo, Godomey và Calavi. Sự đổi mới này góp phần nâng cao trình độ ngôn ngữ của người dân Bénin và thể hiện tầm nhìn quốc tế của quỹ Fondation de France. Cũng như ở các thư viện, phương pháp giảng dạy của các viện ngôn ngữ được đánh giá và đổi mới thường xuyên. Những học sinh học tiếng Anh trong các viện ngôn ngữ tốt nghiệp trung học phổ thông với tỉ lệ 100% (trung bình quốc gia là 50%). Rõ ràng là việc học ngoại ngữ là một lợi thế trong kì thi này. Ngoại ngữ số một tại Bénin thường là tiếng Pháp, vì vậy những ngôn ngữ khác là một trong những nguyên nhân khiến nhiều học sinh Bénin trượt tốt nghiệp. Tại nhà, nhiều người Bénin nói tiếng địa phương, vì thế tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ ba của họ. Chi phí học tập tại các viện ngôn ngữ, cũng giống như các thư viện, gần như không đáng kể (1.5 euros cho hai tháng học hàng ngày).