Quỹ học bổng Vallet được thành lập năm 1999 bởi giáo sư Odon Vallet và anh trai Jean-Daniel. Kể từ khi thành lập cho tới nay, quỹ Vallet đã trao 68000 suất học bổng ở Việt Nam, Cộng hoà Bê-Nanh (Bénin) và Cộng hoà Pháp. Quỹ Vallet là quỹ học bổng cá nhân lớn nhất toàn cầu. Tại Bénin, quỹ Vallet đã tài trợ toàn phần chi phí xây dựng và hoạt động cho hệ thống thư viện lớn nhất trong khối các pháp ngữ tại châu Phi với  khoảng 5 000 người đọc mỗi ngày. Tại Porto-Novo (thủ đô của Bénin), quỹ cũng xây dựng viện ngôn ngữ lớn nhất (tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha). Trong số những học sinh, sinh  viên đã từng nhận học bổng Odon Vallet, có 265 sinh viên của Trường Bách khoa Paris (École polytechnique), 375 bạn đã từng giành huy chương trong các kỳ thi olympic quốc tế toán học, vật lý, hoá học, sinh học và tin học. Một lượng lớn các bạn học sinh từng nhận học bổng Odon Vallet hiện đang nắm những vị trí chủ chốt trong các công ty, tập đoàn tại Việt Nam và Bénin. Để tập trung một cách hiệu quả nguồn lực, kể từ khi thành lập, quỹ Vallet chỉ trao học bổng tại Việt Nam, Bénin và thủ đô Paris (Cộng hoà Pháp).
Les boursiers de l’école des Gobelins